Skip to main content
Hitaxa Metmin Spray

Spray do nosa na alergię Hitaxa Metmin Spray

MOC STERYDU NA ALERGIĘ

Hitaxa Metmin-Spray to przeciwalergiczny steryd do nosa dla osób dorosłych (od 18. roku życia),
stosowany w leczeniu objawów sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.
Wystarczy stosować go raz na dobę.

Produkt

Moc sterydu w największym na rynku opakowaniu 140 dawek1

Ekonomiczne opakowanie, korzystna cena dla pacjenta

Hit na wszystkie objawy alergii*

*Na objawy sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, ChPL z 11.2021.

Produkt Produkt
  • katar
  • kichanie
  • zatkany nos

Skład: Mometazon 50 mikrogramów/dawkę

W formie aerozolu do nosa

Dla osób dorosłych (w wieku powyżej 18 lat)

Wskazania i dawkowanie

Objawowe leczenie
ikona

Sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa po wcześniejszym zdiagnozowaniu przez lekarza.

Dawkowanie
ikona

Dwie aplikacje aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę. Po uzyskaniu poprawy można zmniejszyć dawkę do jednej aplikacji aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.

Informacja o produkcie leczniczym HITAXA METMIN-SPRAY. Nazwa produktu leczniczego. HITAXA METMIN-SPRAY, 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina. Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej. Mometazonu furoinian. Dawka/stężenie substancji czynnej. Każda dostarczana dawka zawiera 50 mikrogramów mometazonu furoinianu (w postaci mometazonu furoinianu jednowodnego). Postać farmaceutyczna. Aerozol do nosa, zawiesina. Biała lub prawie biała, lepka zawiesina. Wskazanie lub wskazania terapeutyczne do stosowania. Produkt leczniczy Hitaxa Metmin-Spray wskazany jest do stosowania u osób dorosłych (w wieku powyżej 18 lat) w leczeniu objawów sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa po wcześniejszym zdiagnozowaniu przez lekarza. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną, mometazonu furoinian lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Produktu leczniczego Hitaxa Metmin-Spray nie należy stosować w przypadku nieleczonych miejscowych zakażeń błony śluzowej nosa, takich jak opryszczka pospolita. Nie należy stosować produktu leczniczego Hitaxa Metmin-Spray u pacjentów, którzy niedawno przebyli zabiegi chirurgiczne nosa lub urazy nosa, aż do czasu zagojenia się ran, ze względu na hamujące działanie kortykosteroidów na proces gojenia ran. Podmiot odpowiedzialny. Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152, Czosnów, Polska. Niniejsza informacja została przygotowana na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego HITAXA METMIN-SPRAY, 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina zatwierdzonej 11.2021, z którą należy się zapoznać przed zastosowaniem leku. Dodatkowe informacje dostępne są w Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów. Tel.: +48227327700, fax.: +48227327700, e-mail: adamed@adamed.com.